Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zmiana ogłoszenia o zamówieniu - UWAGA!!! nowy termin składania ofert (05.03.2015r.)

211 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ z dnia 27.02.2015 r.

785 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1a - aktualizacja na dzień 27.02.2015 r.

265 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu - UWAGA!!! nowy termin składania ofert (05.03.2015r.)

211 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu-zmian terminu składania ofert

169 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ zmiana terminu skąłdani ofert

176 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ - 20.02.2015

180 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia - uwaga! nowy termin składania ofert

191 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 a (modyfikacja 2)

240 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 b (modyfikacja 1)

274 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu - uwaga!!!- zmiana terminu składania ofert

186 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - uwaga!!! - zmiana terminu składania ofert

186 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ - 13.02.2015

290 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Uwaga !!! - zmiana terminu składania ofert

188 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ - 11.02.2015

299 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ - 09.02.2015 r.

284 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia - UWAGA - nowy termin składania ofert 13.02.2015

186 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - UWAGA!!! zmiana terminu zakończenia realizacji zadania

166 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania Wykonawców - 05.02.2015 r.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

zmodyfikowany załącznik Nr 1 a - modyfikacja nr 1

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert)

180 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert)

201 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

453 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 a - wymagania techniczne

350 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 b - wyposażenie samochodu strażackiego

273 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

2.1 MBPobierzPodgląd pliku