Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania Wykonawców

487 KBPobierz

zmiana terminu składania ofert - 25.03.2015 r.

150 KBPobierz

odpowiedzi na zapytania (3)

533 KBPobierz

odpowiedzi do zapytania ofertowego (2)

565 KBPobierz

załącznik Nr 2 do zapytania - wzór umowy

306 KBPobierz

zmiana terminu składania ofert - 20.03.2015 r.

165 KBPobierz

odpowiedzi do treści zapytania ofertowego

868 KBPobierz

zmiana terminu nadsyłania ofert

163 KBPobierz

zapytanie ofertowe

5.1 MBPobierz