Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ (1)

2.0 MBPobierz

odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ (2)

2.3 MBPobierz

ogłoszenie o zamówieniu

1.3 MBPobierz

SIWZ

155 KBPobierz

Załącznik A - program ubezpieczenia

329 KBPobierz

Załącznik B - formularz ofertowy

92 KBPobierz

Załącznik C - projekt umowy

56 KBPobierz

Załącznik D - oświadczenie (art. 22 pzp)

26 KBPobierz

Załącznik E - oświadczenie (art. 24 pzp)

28 KBPobierz

Załącznik 1 - wykaz budynków i budowli

49 KBPobierz

Załącznik 2 - wykaz sprzętu elektronicznego

46 KBPobierz

Załącznik 3 - wykaz wyposażenia

30 KBPobierz

Załącznik 4 - wykaz pojazdów i okresy ubezpieczenia

34 KBPobierz

Załącznik 5 - wykaz szkodowości

33 KBPobierz

Załącznik 6 - wykaz podmiotów podlegających ubezpieczeniu

39 KBPobierz

Załączniki 7 - wykaz lamp hybrydowych

22 KBPobierz

Załącznik 8 - wykaz dróg gminnych

82 KBPobierz