Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ

205 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia - UWAGA!!! nowy termin składania ofert

178 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

222 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do zmiany SIWZ

5.8 MBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ (1)

145 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)

281 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - branża drogowa

44 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - branża sanitarna

248 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - likwidacja kolizji

53 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - branża elektryczna

53 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - telekomunikacja

82 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża drogowa

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

SST - branża sanitarna

495 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża elektryczna

127 KBPobierzPodgląd pliku

SST - likwidacja kolizji

114 KBPobierzPodgląd pliku

SST - telekomunikacja

110 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany cz. 1

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany cz. 2

8.2 MBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany cz. 3

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 1

44 KBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 2

40 KBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 3

32 KBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 4

42 KBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 5

44 KBPobierzPodgląd pliku

tabela obliczenia wartości robót ziemnych - 6

36 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 1

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

rysunek 2

854 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 3

132 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 4

399 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 5

177 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 6

67 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 7

66 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 8

65 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 9

71 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 10

58 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 11

344 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 12

80 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 13

91 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 14

96 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek 15

62 KBPobierzPodgląd pliku

współrzędne cz. 1

317 KBPobierzPodgląd pliku

współrzędne cz. 2

22 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - kanalizacja deszczowa

263 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja deszczowa rysunek 1

288 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja deszczowa rysunek 2

179 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja deszczowa rysunek 3

265 KBPobierzPodgląd pliku

opis - projekt przebudowy sieci - kolizja

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

uzgodnienie projektu- usunięcie kolizji

192 KBPobierzPodgląd pliku

warunki przebudowy sieci - usunięcie kolizji

770 KBPobierzPodgląd pliku

schemat kolizji rysunek 1

40 KBPobierzPodgląd pliku

schemat kolizji rysunek 2

38 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu 1

240 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 1

830 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 2

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 3

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 4

192 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 5

376 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 6

380 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 7

323 KBPobierzPodgląd pliku

projekt organizacji ruchu rysunek 8

186 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - opis techniczny

447 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - przedmiar robót

100 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - rysunek 1

260 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - rysunek 2

213 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - rysunek 3

181 KBPobierzPodgląd pliku

przepust - ST

343 KBPobierzPodgląd pliku

oświetlenie - opis

440 KBPobierzPodgląd pliku

oświetlenie - rysunek 1

671 KBPobierzPodgląd pliku

oświetlenie - rysunek 2

40 KBPobierzPodgląd pliku

telekomunikacja - opis

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

telekomunikacja - rysunek 1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

telekomunikacja - rysunek 2

321 KBPobierzPodgląd pliku

inwentaryzacja zieleni - opis

81 KBPobierzPodgląd pliku

inwentaryzacja zieleni - tabela

348 KBPobierzPodgląd pliku

inwentaryzacja zieleni - rysunek 1

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

inwentaryzacja zieleni - rysunek 2

732 KBPobierzPodgląd pliku

opinia geotechniczna - opis

402 KBPobierzPodgląd pliku

opinia geotechniczna 1

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

opinia geotechniczna 2

646 KBPobierzPodgląd pliku

opinia geotechniczna 3

342 KBPobierzPodgląd pliku

opinia geotechniczna 4

52 KBPobierzPodgląd pliku

plan BIOZ

58 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

97 KBPobierzPodgląd pliku