Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

251 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

85 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - branża sanitarna

6.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - branża budowlana

7.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - branża budowlana

479 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża sanitarna

307 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża budowlana

354 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - branża elektryczna

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - branża elektryczna I

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - branża elektryczna II

120 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża elektryczna

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - przyłącze energetyczne

12.8 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt wykonawczy - przyłącze energetyczne

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - przyłącze energetyczne

44 KBPobierzPodgląd pliku

SST - przyłącze energetyczne

4.4 MBPobierzPodgląd pliku