Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

ogłoszenie o zamówieniu

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ wraz z załącznikami (od Nr 2 do Nr 10)

245 KBPobierzPodgląd pliku

opis przedmiotu zamówienia

89 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

188 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do SIWZ -regulamin utrzymania czystości i porządku

595 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 11 do SIWZ - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku

231 KBPobierzPodgląd pliku