opinia RIO z 3.12.2009r.

Opinia RIO oraz  prognoza długu publicznego do projektu budżetu na 2010 rok