• Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na rzece Parsęta, w m. Kłopotowo
    232 KB
  • Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na rzece Parsęta, w m. Kłopotowo
    226 KB