• opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Dygowo na rok 2017
  3 MB
 • Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo
  1 MB
 • opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  1 MB
 • opinia RIO o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Dygowo
  2 MB
 • opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu Z wykonania budżetu za 2015 rok
  2 MB
 • opinia RIO z 8.01.2016 - dług publiczny
  860 KB
 • opinia RIO-projekt uchwały budżetowej na rok 2016
  940 KB
 • opinia RIO- projekt WPF
  762 KB
 • opinia RIO za I półrocze 2015
  496 KB
 • opinia RIO za 2014 rok
  1 MB
 • opinia RIO-budżet na rok 2015
  1 MB
 • Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok
  713 KB
 • Opinia o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2026
  1 MB
 • Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok
  1 MB
 • opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
  683 KB
 • opinia RIO w sprawie wykupu obligacji
  1 MB
 • opinia RIO w sprawie pożyczki
  1 MB
 • opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok
  1 MB
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2014 r.
  496 KB
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego
  547 KB
 • opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej na 2014 rok
  480 KB
 • opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok
  976 KB
 • opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Dygowo o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026
  899 KB
 • opinia RIO z wykonanai budżetu za 2012 rok
  996 KB
 • opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego na lata 2013-2020
  1 MB
 • uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013
  953 KB
 • uchwała RIO w w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Dygowo o WPF na lata 2013-2021
  848 KB