• Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Dygowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  2 MB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
  499 KB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
  242 KB
 • OPINIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R
  1,009 KB
 • Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  874 KB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Dygowo na 2019 rok.
  1 MB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo
  1 MB