Gmina Dygowo 

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. +48 94 358 41 95

fax. +48 94 712 60 22

e-mail:ug@dygowo.pl

adres skrytki e-puap:

/URZAD_GMINY_DYGOWO/skrytka

NIP GMINA : 671-18-01-708

REGON GMINA: 330920630

REGON URZĄD GMINY: 000532116

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać (bez prowizji) w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Kolejowej 14 lub na konto Urzędu Gminy Dygowo:

BS Białogard O/Dygowo

NR: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020

opłata skarbowa: 48 8562 0007 4029 3001 0000 0000

opłata za miejsca grzebalne: 30 8562 0007 4029 3005 0000 0000

opłata za wynajem kaplicy: 74 8562 0007 4029 3006 0000 0000

 


 Punkt nieodpłatnego udostępniania do wglądu Dzienników Ustaw i Monitorów
Polskich lub innych dokumentów prawnych oraz do pobierania w formie
dokumentu elektronicznego, znajduje się na I piętrze  Urzędu Gminy pokój nr
8 (Sekretariat).