• Zarządzenie_Nr_39_w_sprawie_ogłoszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizację_zadania_publicznego_Gminy_Dygowo_w_roku_2024_w_zakresie_wspierania_rodziny_i_systemu_pieczy_zastępczej_-_prowadzenie_na_terenie_Gminy_Dygowo_placówki_ws.pdf
    2 MB

Ogłoszenie wyników konkursu

  • wyniki_pożytek_publiczny.pdf
    250 KB