• ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO - UZUPEŁNIENIE
  18 KB
 • ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO - SPROSTOWANIE
  19 KB
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  24 KB
 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM
  23 KB
 • WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU_SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
  21 KB
 • KLAUZULA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
  19 KB