przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Wójt Gminy Dygowo:

czwartek od 14.00 - 16.00

(spotkanie z Wójtem po godz. 1500 należy uzgodnić wcześniej telefonicznie: 943584194,

 195)

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

czwartek od 14.00 - 16.00

(spotkanie z Przewodniczącym RG po godz. 1500 należy uzgodnić wcześniej telefonicznie:

 943584194, 195)

pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy urzędu.