• Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018
  142 KB
 • ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  25 KB
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
  183 KB
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
  150 KB
 • Zgłoszenie pobytu stałego 2018
  154 KB
 • Zgłoszenie pobytu czasowego 2018
  157 KB
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
  25 KB
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
  25 KB
 • ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
  28 KB
 • ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
  28 KB
 • WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
  25 KB
 • Wniosek o udostępnienie danych obowiązujący od dnia 01.07.2019r
  209 KB
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH (OSOBOWO-ADRESOWYCH) Z_REJESTRU MIESZKAŃCÓW DYGOWA LUB REJESTRU PESEL
  25 KB
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z_MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
  22 KB
 • Aktualna klauzula ewidencja
  24 KB