Sprawozdania za 2019 rok

 • skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  616 KB
 • wyciąg z danych zawartych w załączniku
  270 KB
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
  849 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  756 KB
 • bilans jednostki budżetowej samorządu zakładu budżetowego
  555 KB
 • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  411 KB