• zestawienie zmian w fund.jedn.
    216 KB
  • rachunek zysków i strat
    231 KB
  • bilans skonsolidowany
    235 KB