• Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  254 KB
 • Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  231 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  214 KB
 • Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego
  218 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
  227 KB
 • Informacja dodatkowa z załącznikami
  827 KB