• Bilans jednostki budżetowej
  77 KB
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  37 KB
 • informacja dodatkowa
  393 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  53 KB
 • Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego
  54 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  46 KB