• Zestawienia zmian w funduszu jednostki
  47 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  53 KB
 • informacja dodatkowa
  282 KB
 • Bilans jednostki budżetowej
  76 KB