• Informacja dodatkowa z załącznikami
  3 MB
 • Informacja dodatkowa z załącznikami
  3 MB
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
  845 KB
 • Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego
  555 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  762 KB
 • Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  831 KB
 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  1 MB