• bilans jednostki budżetowej na 31.12.2016
  1 MB
 • bilans z wykonania budżetu na 31.12.2016
  666 KB
 • rachunek zysków i strat na 31.12.2016
  789 KB
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2016
  679 KB
 • bilans skonsolidowany na 31.12.2016
  754 KB