• Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Dygowo w sprawie WPF Gminy Dygowo na lata 2023-2033
  104 KB
 • Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2023 rok
  111 KB
 • Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2023 rok
  105 KB
 • UCHWAŁA NR K.50.117.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2022 rok
  121 KB
 • UCHWAŁA NR K.50.116.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  123 KB
 • Uchwała Nr LXXVI.344.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na rok 2022
  544 KB
 • Uchwała Nr LXXVI.345.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Dygowo
  499 KB
 • Uchwała Nr LXXVI.346.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
  419 KB
 • UCHWAŁA NR 50-35/4/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku
  126 KB