• Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2018 rok
  804 KB
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dygowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  2 MB
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dygowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  2 MB
 • opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  1 MB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2018 r.
  3 MB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo
  2 MB