• Uchwała RIO w spr.wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dygowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rokm wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
    3 MB