• Opinia_znak_sprawy_K.50.35.4.2024_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Szc.pdf
  107 KB
 • Uchwała_Nr_50.35.11.2023_w_sprawie_wydania_opinii_o_projekcie_uchwały_w_sprawie_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Dygowo_na_lata_2024-2033.pdf
  106 KB
 • Uchwała__Nr_50.35.9.2023_w_sprawie_wydania_opinii_o_projekcie_uchwały_budżetowej_Gminy_Dygowo_na_2024_rok.pdf
  111 KB
 • Uchwała_Nr_50.35.10.2023_w_sprawie_opinii_o_możliwości_sfinansowania_deficytu_przedstawionego_w_projekcie_uchwały_budżetowej_gminy_Dygowo_na_2024_rok.pdf
  104 KB