• uchwała w sprawie wykonania budżetu za 2021
  130 KB
 • Uchwała Nr LVIII.265.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2021 roku
  898 KB
 • Opinia Regionalnej Izby Orachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
  226 KB
 • UCHWAŁA NR I.1.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  328 KB
 • Uchwała Nr LXXVII.386.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo
  336 KB
 • Uchwała Nr LXXVII.385Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2021 rok
  325 KB