• opinia RIO o prawidłowości plnowanej kwoty długu publicznego przedłożonej w WPF Gminy Dygowo na lata 2012-2021 i uchwale budżetowej na 2012 rok
    625 KB