• projekt budżetu
    20 MB
  • Uchwała Nr LXXVI.344.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na rok 2022
    544 KB
  • Uchwała Nr LXXVI.346.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
    419 KB