• Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Dygowo w sprawie WPF Gminy Dygowo na lata 2023-2033
    104 KB
  • Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2023 rok
    111 KB
  • Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2023 rok
    105 KB