• Uchwała_Nr_50.35.10.2023_w_sprawie_opinii_o_możliwości_sfinansowania_deficytu_przedstawionego_w_projekcie_uchwały_budżetowej_gminy_Dygowo_na_2024_rok.pdf
  104 KB
 • Uchwała__Nr_50.35.9.2023_w_sprawie_wydania_opinii_o_projekcie_uchwały_budżetowej_Gminy_Dygowo_na_2024_rok.pdf
  111 KB
 • PROJEKT_UCHWAŁY.pdf
  123 KB
 • OBJAŚNIENIA_.pdf
  626 KB
 • Załącznik_nr_1_dochody.pdf
  280 KB
 • Załącznik_nr_2_wydatki.pdf
  1 MB
 • Załącznik_nr_3.pdf
  115 KB
 • Załącznik_nr_4_-wydatki_inwestycyjne_2024.pdf
  130 KB
 • Załącznik_nr_5-zadania_zlecone.pdf
  184 KB
 • Załącznik_nr_6.pdf
  122 KB
 • Załącznik_nr_7-_dotacje_zel.dla_sekt.fin.publicz.pdf
  117 KB
 • Załącznik_nr_8_dotacje_nienal.do_sekt_fin.pdf
  117 KB
 • Załącznik_nr_9-alk.doch.pdf
  173 KB
 • Załącznik_nr_10_ochr.środowiska.pdf
  117 KB
 • Załącznik_nr_11_ustawa_o_utrzymania_czystości_i_porządku_w_gminach.pdf
  130 KB
 • Załącznik_nr_12_publiczny_transport_zbiorowy.pdf
  123 KB
 • Załącznik_nr_13-Rządowy_Fundusz_POLSKI_ŁAD.pdf
  148 KB
 • Załącznik_nr_14.pdf
  137 KB
 • Załącznik_nr_15-Rządowy_Fundusz_Rozwoju_Dróg.pdf
  124 KB
 • Załącznik_nr_16-Fundusz_Przeciwdziałania_COVID-19.pdf
  125 KB