Elektroniczny Urząd Podawczy Urzędu Gminy Dygowo - ePUAP.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy mieszczącej się w pokoju nr 8, I piętro przy ul. Kolejowej 1 w Dygowie na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
a. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
b. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
(kompresja ZIP)
c. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
d. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.