wspólnota samorządowa


WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY DYGOWO

TWORZĄ WSPÓLNOTĘ SAMORZĄDOWĄ ZWANĄ

DALEJ "GMINĄ" , KTÓRA DZIAŁA POPRZEZ

SWOJE ORGANY.