Data złożenia petycji: 25.03.2019 rok

Tytuł: Petycja - o zamieszczenie na stronie Gminy oraz przesłanie lokalnym mikroprzedsiębiorcom linku do informacji w portali Mikroporady.

Imię i nazwisko lubnazwa podmiotu wnoszącego petycję: wnioskodawca: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja Grodzisk Mazowiecki, współwnioskodawca: Szul-Efekt sp. z o. o.

Treść złożonej petycji: w załączniku treść petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 29.03-2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Przebieg postępowania: zakończono

Informacja o sposobie załatwienia petycji: Odpowiedź została udzielona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 29.03.2019r.

 

  • Inicjatywa wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiebiorców-Zmieniajmy Gminy na Lepsze
    249 KB