zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - druk do pobrania

Opłaty:

- opłaa skarbowa wynosi 82,00 zł na podstawie pkt 44 ppkt 2 część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce złożenia dokumentów:


Wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej nalezy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

(pokój Nr 8)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko rolnictwo i ochrona środowiska  tel: (094) 35 84 195 lub bezpośredni (094) 35 48 635

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG w Dygowie.

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687). Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski.