modyfikacja SIWZ - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową

W załączeniu druga modyfikacja SIWZ.