odpowiedź na zapytanie do przetargu na roboty remontowe Zespołu Szkół w Dygowie

W załączeniu odpowiedź na zapytania