odpowiedzi na zapytania-dot. przebudowy ulicy Ogordowej w Dygowie

W załączeniu odpowiedzi na zapytania wykonawców.