Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach - etap I naprawa i wzmocnienie fundamentów.

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.