Przebudowa, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi Wrzosowo.

W załaczeniu ogłoszenie o przetargu, SIWZ, projkety budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 15
  159 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 14
  233 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 13
  178 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 12
  217 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 11
  217 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 10
  236 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 9
  238 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 8
  224 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 7
  236 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 6
  204 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 5
  212 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 4
  185 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 3
  229 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 2
  343 KB
 • Kanalizacja deszczowa - specyfikacja techniczna 1
  125 KB
 • Kanalizacja deszczowa - przedmiar robót
  83 KB
 • Kanalizacja deszczowa - rysunek
  1 MB
 • Kanalizacja deszczowa - projekt budowlany
  348 KB
 • Branża teletechniczna - specyfikacja techniczna
  55 KB
 • Branża teletechniczna - przedmiar robót
  918 KB
 • Branża teletechniczna - projekt budowlany
  83 KB
 • Branża drogowa - przedmiar robót 4
  157 KB
 • Branża drogowa - przedmiar robót 3
  225 KB
 • Branża drogowa - przedmiar robót 2
  209 KB
 • Branża drogowa - przedmiar robót 1
  70 KB
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna
  865 KB
 • Branża drogowa-projekt budowlany.
  2 MB
 • SIWZ
  229 KB
 • Ogłoszenie o przetargu
  200 KB