Roboty remontowe Zespołu Szkół w Dygowie

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, specyfikacja techniczna