udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ