zmian asposobu użytkownaia pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo, ul. Kolejowa 10