• Zarzadzenie_Nr_26_w_sprawie_przedstawienia_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Dygowo_za_I_polrocze_2019_roku.pdf
    393 KB