• Zarzadzenie_nr_30_w_sprawie_przedstawienia_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_Dygowo_za_I_polrocze_2022_roku_oraz_informacji_o_WPF_01.pdf
    349 KB