• obwieszczenie o braku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dygowo na lata 2017-2031
    774 KB