• informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
    636 KB
  • informacja kwartalna z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku
    421 KB