• informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2016 roku
    549 KB
  • kwartalna informacja z wykonania budżetu - II kwartał
    382 KB