• Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027
    306 KB
  • Załączniki do uchwały
    6 MB