• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta Gminy Dygowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  3 MB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
  499 KB
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
  242 KB
 • OPINIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R
  1,009 KB